ประกาศทั้งหมด 85 รายการ

เครื่องชั่งกันน้ำแบบตั้งโต๊ะ 30...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

21 พฤษภาคม 2561

เครื่องนับธนบัตร สามารถตรวจจับธน...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

18 พฤษภาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งพื้น 60-500kg ยี...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

4 พฤษภาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งพื้น 30-300kg ยี...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

4 พฤษภาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งพื้น 15-150kg ยี...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

4 พฤษภาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 600g-30kg ยี่...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

28 เมษายน 2561

เครื่องชั่งตั้งพื้นพร้อมพิมพ์ 3...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

24 เมษายน 2561

เครื่องชั่งนับจำนวน 3ตัน ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

23 เมษายน 2561

เครื่องชั่งนับจำนวน 2ตัน ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

23 เมษายน 2561

เครื่องชั่งนับจำนวน 1ตัน ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

23 เมษายน 2561

เครื่องชั่งขนาดใหญ่ 3ตัน ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

19 เมษายน 2561

เครื่องชั่งขนาดใหญ่ 2ตัน ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

19 เมษายน 2561

เครื่องชั่งขนาดใหญ่ 1ตัน ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

19 เมษายน 2561

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 1.5kg-30kg ย...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

4 เมษายน 2561

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 30kg ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

30 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 2kg ยี่ห้อ ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

30 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 10kg ยี่ห้อ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

30 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 7.5kg ยี่ห้...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

30 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ 5kg ยี่ห้อ ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

30 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 6Kg-30kg ยี่ห...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

29 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ 1ตั...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

29 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ 1ตั...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

29 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ 1ตั...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

29 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 1.5Kg-30kg ยี...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

28 มีนาคม 2561

เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะและอาวุธ...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

28 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 6Kg-30kg ยี่ห้...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

28 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 15kg-30kg ยี่...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

27 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 6kg ยี่ห้อ Z...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

27 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 3kg ยี่ห้อ Z...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

27 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 15kg-30kg ยี่...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

24 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 6kg ยี่ห้อ ZE...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

24 มีนาคม 2561

เครื่องชั่งกันน้ำ 3kg ยี่ห้อ ZE...

อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

24 มีนาคม 2561