วทส. จัดอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : ขาย
 • วทส. จัดอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน


  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว
  จัดอบรม “มัคคุเทศก์ทั่วไป” เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ
  มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย
  ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมการท่องเที่ยว
  หลังจบการอบรมผู้เรียนจะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทนำเที่ยว
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงบัตรผู้นำเที่ยว (tourleader)
  ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (บัตรสีบรอนซ์)


  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2561
  อบรมตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2561
  ชั่วโมงในการอบรม 246 ชั่วโมง
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
  โทร. 0-2878-5006, 064-203-9000 หรือ 081-755-1403
  http://www.siamtechno.ac.th/details.php?main_id=1802


  **********************


  หมายเหตุ : หากต้องการใช้ตัวย่อสำหรับ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”
  ขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนใช้คำว่า STC (สอนระดับปริญญาตรี-โท-เอก)
  ถ้าย่อคำว่า Siamtech (สยามเทค) (สอนระดับปวช.ปวส.) เป็นคนละสถาบันการศึกษา


  ขอขอบพระคุณในการประชาสัมพันธ์ข่าว
  ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • อำเภอเขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร