โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์
 • หมวด : Software
 • ต้องการ : ขาย
 • โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  www.thaibizsoftware.biz

  โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชีอันดับ1,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,รับเหมา,ERP
  โปรแกรมบัญชี
  เทียบผลิตภัณฑ์ ราคา เงื่อนไขบริการ กับเราก่อนซื้อโปรแกรมบัญชี
  Formula SUPER GL ระบบบัญชี
  Formula AR ระบบลูกหนี้
  Formula AP ระบบเจ้าหนี้
  Formula PO ระบบจัดซื้อ
  Formula SO ระบบงานขาย
  Formula IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
  Formula FA ระบบสินทรัพย์ ถาวร
  Formula CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
  Formula PE ระบบเงินสดย่อย
  Formula AC ระบบเงินทดรองจ่าย
  Formula BOQ ระบบบัญชีต้นทุนก่อสร้าง
  Formula Payroll ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง

  ERP, MRP, BOQ, Express, CRM, POS, PAYROLL

  โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,โปรแกรมจัดการบัญชี,โปรแกรมจัดการสต็อค,โปรแกรมทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
  www.thaibizsoftware.biz

  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูง เป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ระบบทั้งหมดของโปรแกรมบัญชี Formula คือ
  โปรแกรมบัญชี Super GL General Ledger (ระบบ บัญชีแยกประเภท)
  โปรแกรมบัญชี Account Receivable System (ระบบลูกหนี้)
  โปรแกรมบัญชี Account Payable System (ระบบเจ้าหนี้)
  โปรแกรมบัญชี Purchase Order System (ระบบงานจัดซื้อ)
  โปรแกรมบัญชี Sale Order System (ระบบงานขาย)
  โปรแกรมบัญชี Warehouse Management (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง)
  โปรแกรมบัญชี Fixed Asset System (ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา)
  โปรแกรมบัญชี Cheque and Banking Control System (ระบบควบคุม เช็คและธนาคาร)
  โปรแกรมบัญชี Budget Control System (ระบบบริหารและควบคุมงบประมาณ)
  โปรแกรมบัญชี Vat (ระบบภาษี- ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
  โปรแกรมบัญชี Multi-Currency (ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)
  โปรแกรมบัญชี Cost Control System (ระบบ บัญชีต้นทุน)
  โปรแกรมบัญชี Consolidate
  โปรแกรมบัญชี Security Control System (ระบบ รักษา ควบคุมความปลอดภัย)
  โปรแกรมบัญชี Data Maintenance (ระบบ บำรุงรักษาข้อมูล)
  โปรแกรมบัญชี Management Information System (ระบบรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร)
  โปรแกรมบัญชี Financial Analysis System (ระบบรายงานวิเคราะห์การเงิน)
  โปรแกรมระบบ Modify เฉพาะลูกค้าแต่ละราย
  ฯลฯ

  บริษัท วี อาร์ เนสส์ จำกัด
  78/264 พระราม 2 ซอย 75 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

  เว็บไซต์บริษัท
  www.thaibizsoftware.biz

  Facebook
  https://www.facebook.com/vrness123/

  ติดต่อได้ที่
  Email : werness_thai@yahoo.co.th
  โทร.024516397 ,0983635298 ,0887080159,0863518976
  แฟ็กซ์.028971904

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • บริษัท วี อาร์ เนสส์ จำกัด
 • อำเภอเขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร