ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก
 • หมวด : ทัวร์เอเซีย
 • ต้องการ : ขาย
 • เดินทางโดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ TIGER AIRLINES (IT)
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานกับการช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ
  ตึกไทเป 101 ที่เคยสูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2004-2010 พร้อมลิฟท์ที่เร็วสุด 1,010 เมตร/นาที
  วัดจงไถฉานซื่อ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน
  ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง

  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน >> https://thaimoderntravel.co.th/tour/taiwan/ทัวร์ไต้หวัน-วิสาขบู/
  รวมทัวร์ไต้หวัน >> https://thaimoderntravel.co.th/tour/taiwan/

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • THAI MODERN TRAVEL
 • อำเภอเขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร