การขึ้นต้นไม้ในตู้คอนเทเนอร์ by สุนทรปาล์ม

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
 • หมวด : พันธุ์ไม้
 • ต้องการ : บริการ
 • การขึ้นต้นไม้ในตู้คอนเทเนอร์ by สุนทรปาล์ม
  เป็นทดสอบภาพการโหลดมุุมสูง ซึ่งงานนี่จริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับการใช้ โดน ติดกล้องถ่ายเก็บภาพมุมสูง แต่งานนี้ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ความสูงมากนัก.
  https://youtu.be/pYzHJ3J_yto
  ติดต่อเรา:สุนทรปาล์ม 30 หมู่ที่ 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
  Tel : 082-2933-324,089-5133-388
  E-mail: soontron.plam@hotmail.com
  Website: http://www.soontronpalm.com
  Facebook: www.facebook.com/soontron.plam
  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCHlnw7NM9bmVnf9a6rOdxhQ/videos

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • สุนทรปาล์ม
 • อำเภออำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท