ราคาพิเศษโทรเลย ตอม่อเสาไฟฟ้า ฐานเสาไฟฟ้า ตอม่อเสา ท่อปูน ท่อมอก. ท่อคสล.

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : อุตสาหกรรม เครื่องจักร
 • หมวด : วัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์
 • ต้องการ : ขาย
 • ห จ ก. เ มื อ ง แ ก้ ว เ ค ห ภั ณ ฑ์

  จำหน่าย ขาย ท่อคอนกรีตอัดแรง ท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ท่อ มอก.
  จำหน่าย ขาย ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ท่อ box culvert ท่อเหลี่ยม คสล.
  จำหน่าย ขาย ท่อคอนกรีตปากระฆัง ท่อปากระฆังคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. พร้อมแหวนยาง
  จำหน่าย ขาย บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป บ่อพักน้ำเสีย บ่อพัก คสล. บ่อพักน้ำสําเร็จรูป
  จำหน่าย ขาย แบริเออร์คอนกรีต แผงคอนกรีตกั้นจราจร
  จำหน่าย ขาย ตอม่อเสาไฟฟ้า ฐานเสาไฟฟ้า
  จำหน่าย ขาย บ่อพักสายไฟฟ้า บ่อพัก Handhole บ่อพัก Manhole
  จำหน่าย ขาย แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
  สินค้าคุณภาพจากโรงงาน ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน ในราคาพิเศษ

  ติดต่อสอบถาม : ราคาท่อคอนกรีตอัดแรง ราคาท่อ คสล. มอก. ราคาท่อระบายน้ำ คสล. ราคาท่อปูน ราคาท่อเสริมเหล็กปากลิ้นราง ราคาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาท่อสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป ราคาท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม คสล. ราคา box culvert ราคาท่อปากระฆัง คสล.
  ราคาบ่อพัก คสล. ราคาบ่อพักสำเร็จรูป ราคาบ่อพักน้ำเสีย ราคาบ่อพักคอนกรีตสําเร็จรูป ราคาบ่อพักสายไฟฟ้า ราคาแผ่นพื้นคอนกรีต คสล. ราคาเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง และคอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ที่

  คุณจารุพัฒน์ 081-5575782 คุณรวิวรรณ 081-5613343, 02-9162613
  สำนักงาน 201/80 เคหะร่มเกล้า 6 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  โทร: 02-9162613 แฟกซ์: 02-9162326 เว็บไซต์ www.mueangkaeo.com อีเมล : mail@mueangkaeo.com

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • รวิวรรณ นามพรม
 • อำเภอเขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร