โครงการอบรม การติดตั้งระบบ Cloud Computing ส่วนตัวโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์
 • หมวด : บริการไอที
 • ต้องการ : บริการ
 • สำนักฝึกอบรม จัดอบรม โครงการ การติดตั้งระบบ Cloud Computing ส่วนตัวโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา ศรีอินทร์เขียว
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร