บริการอบรมหลักสูตร MIKROTIK LEVEL 4

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : บริการ
 • หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4
  (การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik Access Point)

  หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักวิธีการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ทำ Site Survey, ทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น, การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่, การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกล และการทำ Multi SSID หรือ Virtual Access Point เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ VLAN และ L3 Switch

  รายละเอียดหลักสูตร

  รู้จักพื้นฐานการทำงานของเครือข่าย Wireless LAN
  รู้จักเครือข่าย Wireless LAN
  หลักการติดต่อและรับส่งข้อมูลของเครือข่ายไร้สาย
  มาตรฐาน IEEE11 ที่ใช้กับเครือข่าย Wireless LAN
  ข้อห้ามทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN
  ข้อดี-ข้อเสียของการเลือกใช้เครือข่าย Wireless LAN
  ข้อแตกต่างของการเลือกใช้ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz
  อุปกรณ์บนเครือข่าย Wireless LAN
  การออกแบบเครือข่ายไร้สายและการทำ Site Survey
  วาง Access Point ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่จะมาลดทอนสัญญาณ
  หลักการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายนอกให้มีประสิทธภาพที่ดี
  การจัดการความถี่ของช่องสัญญาณ Access Point
  ควบคุมทิศทางการแพร่กระจายสัญญาณด้วยเสาแบบ Direction
  การเดินตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ Site Survey
  กำหนดค่าให้ MikroTik ทำหน้าที่เป็น Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless
  การกำหนดค่า Wireless ของ Mikrotik
  กำหนดค่าความปลอดภัยให้กับ Access Point
  การเลือกเข้ารหัสตามมาตรฐาน Wireless
  การซ่อน SSID
  ไม่ให้ Client ติดต่อหากันเอง (Isolation)
  การทำ Mac Filter
  การทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น
  การออกแบบและวางตำแหน่งของ Access Point ที่เป็น Repeater
  กำหนดค่า MikroTikให้เป็น Repeater แบบเครือข่ายเดียวกัน
  กำหนดค่า MikroTikให้เป็น Repeater แบบแยกเครือข่าย
  การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย SSID เดียวกัน
  หลักการติดตั้งเครือข่ายไร้สายแบบ Roaming
  กำหนดค่า MikroTikให้ทำงานในโหมด Roaming
  การทำ WDS เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายทั้งแบบ Point To Point และ Point To Multipoint
  คอนฟิก MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Point
  MKT Access Point ตัวที่ 2 (AP3)
  กำหนดค่า MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Multipoint
  การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกลด้วยโปรโตคอล NStream
  การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Point ด้วยโปรโตคอล Nstreme
  การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Multipoint ด้วยโปรโตคอล Nstreme
  กำหนดค่า Mikrotik เป็น Controller ควบคุม Access Point ทั้งหมดด้วย CAPsMAN
  การทำ Multi SSID และระบบ VLAN แบบไร้สาย
  กำหนดให้ AP1 ทำหน้าที่เป็น L3 Switch
  กำหนดให้ AP2 ทำหน้าที่เป็น L2

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • ezadmin
 • อำเภอเขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร