บริการอบรมหลักสูตร SECURITY

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : บริการ
 • เนื่องจากการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกภัยคุกคามจากภายนอกอยู่เสมอ เช่น ถูกโจมตีหรือเจาะข้อมูล ทำให้ข้อมูลในองค์กรเกิดความเสียหาย ไม่ปลอดภัย หรือทำให้ระบบ Mail Server ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยให้กับข้อมูลภายในองค์กร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงควรมีความรู้เบื้องต้นไว้ปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรท่าน

  สำหรับหลักสูตรอบรมทางด้านระบบ Security ที่เปิดสอนให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มือใหม่ ได้แก่

  1. หลักสูตร HKW-L1: Ethical Hacking Workshop ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 5,500 บาท

  2. หลักสูตร HKW-L2 : Web Hacking & ARP Spoofing (ความปลอดภัยและช่องโหว่ของเว็บไซต์) ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 5,000 บาท

  ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือควรผ่านการอบรมหลักสูตร Network Administrator Overall Basic มาก่อน เพื่อจะได้เข้าใจระบบการทำงานที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้สูงสุด

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • ezadmin
 • อำเภอเขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร