เปิดอบรมหลักสูตร Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : บริการ
 • หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจติดตั้งและเตรียมสอบการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่ายอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพ
  การทำงานเบื้องหลังของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์ Cisco เช่น Switch และ Router ได้อย่างเข้าใจ เช่น เรียนรู้การทำงานของโปรโตคอล TCP/IP,แบบอ้างอิงมาตรฐาน OSI Model, IP Address, IP Routing รวมถึงการคอนฟิก VLAN, การ Routing, Wireless LAN, NAT

  และ Frame Relay

  หลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ให้ผู้เรียนได้ทดลองทำจริงผ่านทางโปรแกรม Simulation เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของการคอนฟิก Switch,
  Router และอุปกรณ์ อื่นๆ ของ Cisco ได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อนำไปปฎิบัติก็สามารถทำได้จริง และสามารถนำความรู้นำไปใช้เตรียมสอบใบประกาศนียบัตร (Certification) ระดับ CCNA ของ Cisco ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

  ภาคทฤษฏี

  1.เรียนรู้เกี่ยวกับ Basic Network
  การทำงานของ OSI Model 7 Layers
  การทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เช่น Firewall,Router,Switch,Access Point, Wireless Controller and ect.
  การออกแบบระบบเครือข่ายแบบ 2-Tier, 3-Tier, Star, Mesh and Hybrid
  เรียนรู้การทำงานของ IPv4 Address Concept and Configuration
  เรียนรู้การทำงานของ IPv6 Address Concept and Configuration
  2.เรียนรู้การทำงานของระบบ LAN Switching
  เรียนรู้การทำงานของ Switch Concept
  เรียนรู้การทำงานและ Configuration ของ VLAN, Trunk, Access Port, Voice Port
  เรียน รู้การทำงานของ DTP ว่าทำงานอย่างไร
  เรียนรู้การทำงานของ Virtual Trunking protocol (VTP)
  เรียนรู้การทำงานของ Spanning Tree Protocalแบบต่าง ๆ
  เรียนรู้การทำงาน Rapid Spanning Tree Protocal
  เรียนรู้การทำงาน STP Feature, PortFast, BPDU Guard
  เรียนรู้การทำงาน Cisco CDP และ LLDP
  เรียนรู้การทำงานของ Etherchannel, Static, PaGPและ LaCP
  เรียนรู้การทำงาน Switch Stacking
  3.เรียนรู้การทำงานของระบบ Routing
  เรียนรู้การทำงานระบบ Routing Concept
  การทำงานของ Inter-VLAN Connection, SVI
  เรียนรู้การทำงานระบบ Static Route
  เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route
  เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route แบบ RIP และ RIPng
  เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route แบบ EIGRP และ EIGRP for IPv6
  เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route แบบ OSPF และ OSPFv3

  4.เรียนรู้การทำงานของระบบ WAN and Service ต่าง ๆ
  เรียนรู้การทำงานของ WAN Concept
  เรียนรู้การทำงานของ WAN configure PPP, MLPPP, HDLC and GRE
  เรียนรู้การทำงานของ WAN Routing eBGPv4
  เรียนรู้การทำงานของ Basic QoS
  5.เรียนรู้การทำงานของระบบ Infra Service
  เรียนรู้การทำงานของ DHCP
  เรียนรู้การทำงานของ DNS
  เรียนรู้การทำงานของ HSRP
  เรียนรู้การทำงานของ ACL
  เรียนรู้การทำงานของ NAT, Static NAT, Dynamic NAT, PAT
  เรียนรู้การทำงานของ SDN Concept, Cisco APIC-EM
  ภาคปฏิบัติ
  ทดสอบ LAB การทำงานของ IPv4 Address
  ทดสอบ LAB การทำงานของ IPv6 Address
  ทดสอบ LAB การทำงานของอุปกรณ์ Switching และ Configure VLAN & Trunk
  ทดสอบ LAB การทำงานของ Virtual Trunking protocol (VTP)
  ทดสอบ LAB การทำงานของ RSTP
  ทดสอบ LAB การทำงานของ Inter-VLAN, SVI
  ทดสอบ LAB การทำงานของ Static Route
  ทดสอบ LAB การทำงานของ EIGRP
  ทดสอบ LAB การทำงานของ OSPF
  ทดสอบ LAB การทำงานของ eBGPv4 and MLPPP
  ทดสอบ LAB การทำงานของ Infra Service

  ค่าบริการอบรมหลักสูตร CCNA อบรม 4 วัน ราคา 5,500 บาท

  สนใจอบรมหลักสูตร CCNA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสายงานด้านระบบเครือข่าย ติดต่อ EZ-ADMIN TRAINING CENTER

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • GENIUS DEVELOP
 • อำเภอเขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร