อบรม ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC รุ่นที่ 19

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : ขาย
 • สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานคร จัดโครงการอบรม หลักสูตร "ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC" รุ่น19 / 27 - 29 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  ระบบการผลิตและจัดการอันทันสมัยในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกลที่เรียกว่าระบบสกาดา (SCADA System) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการข้อมูล โดยโปรแกรม SIMATIC WinCC เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมและแสดงผลการทำงานของระบบ SCADA ที่วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตน และเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  - ความหมาย ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของระบบ SCADA
  - ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานของระบบ SCADA
  - ระบบเครือข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในระบบ SCADA
  - แนะนำระบบ SCADA WinCC
  - โครงสร้างโปรแกรม WinCC
  - การเขียนรูปกระบวนการโดย Graphic designer
  - การสร้างภาพ Object Dynamic
  - การใช้งาน Global Scripts Editor
  - การกำหนดสิทธิการใช้งาน
  - การเก็บค่า Tagname ลงหน่วยความจำ
  - การทำระบบเตือนด้วย Alarm Logging Editor
  - การสร้างกราฟ Trending ด้วย Taglogging Editor
  - การทำรายงานด้วย Reports Designer
  - การติดต่อสื่อสารกับหน่วยอินพุต/เอาท์พุต

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร