อบรม การสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : ขาย
 • สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ" 27 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  การสั่งงานเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

  หัวข้ออบรม-
  - องค์ประกอบการสั่งงาน พฤติกรรมผู้รับคำสั่ง ปัญหาของการสั่งงาน
  - ประเภทและลักษณะการสั่งงานที่ดี
  - การติดตามการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  โทร 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1
  โทรสาร 0-2988-4040
  e-mail: training@mut.ac.th
  http://www.training.mut.ac.th

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร