อบรม เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาขั้นเทพกับ tool ยอดนิยม รุ่นที่ 3

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : ขาย
 • สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาขั้นเทพกับ tool ยอดนิยม (Strategic problem solving with favorite tools)" รุ่นที่ 3 วันที่ 24 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  หัวข้ออบรม :
  หลักสูตรที่จะทำให้ท่าน สนุกกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ผ่านทฤษฎี เทคนิค และกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นต่อมการแก้ปัญหา และเซลล์สมองด้านขวาในการสร้างสรรค์ของคุณ มาร่วมเรียนรู้เทคนิคและทักษะการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบให้ไอเดียคุณบรรเจิด ผสมผสานกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
  • ปรับทัศนคติต่อเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  • ทำอย่างไรจึงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • ขอบเขตปัญหาของคุณอยู่ที่ไหน
  • การรวบรวมข้อมูลให้ตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหา
  • การระบุสาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  • เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้วย tool ต่างๆ
  • กลยุทธ์กระบวนการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
  • กลยุทธ์การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด the best option ever
  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการผิดพลาด
  • การหาแนวทางป้องกันและรับมือความเสี่ยง

  สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  โทร 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1
  โทรสาร 0-2988-4040
  e-mail: training@mut.ac.th
  http://www.training.mut.ac.th

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร