อบรม พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตันและการเขียนแบบ 2 มิติ เพื่อการผลิตด้วย VISI

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : บริการ
 • สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตันและการเขียนแบบ 2 มิติ เพื่อการผลิตด้วย " รุ่นที่ 5 วันที่ 22 มี.ค. 2560

  หัวข้ออบรม -
  1. การอ่านแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
  2. สัญลักษณ์และการกำหนดขนาด ตำแหน่ง รวมถึงพิกัดความเผื่อในการเขียนแบบ 2 มิติ
  3. การใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม ในการเขียนเส้นโครงถัก (Wireframe) เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตัน
  4. การใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม ในการเขียนแบบ 3 มิติ แบบทรงตัน
  5. การใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม ในการเขียนแบบ 2 มิติ เพื่อสั่งงานการผลิตต่างๆ


  สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  โทร 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1
  โทรสาร 0-2988-4040
  e-mail: training@mut.ac.th
  http://www.training.mut.ac.th

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร