อบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 35

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : บริการ
 • สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)" รุ่น 34 วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  หัวข้ออบรม;-
  แนะนำโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC / เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC /
  การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน / การใช้งานคำสั่งตั้งเวลาและนับจำนวน (Timer/Counter) /
  การใช้งานคำสั่งทางคณิตศาสตร์ / การแปลงและเปรียบเทียบจำนวน / การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงาน
  อุตสาหกรรม / การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบ PLC

  สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  โทร 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1
  โทรสาร 0-2988-4040
  e-mail: training@mut.ac.th
  http://www.training.mut.ac.th

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร