รับสอนเขียนโปรแกรม PHP

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : เรียนพิเศษ กวดวิชา
 • ต้องการ : บริการ
 • รับสอนเขียนโปรแกรม PHP

  เว็บไซต์ : http://expert-programming-tutor.com/
  รายละเอียดคอร์ส PHP : http://expert-programming-tutor.com/detail_course/php.php

  รับสอนเขียนโปรแกรม PHP

  เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง ใน course นี้ จะสอนทุกอย่างที่ใช้บ่อยๆและจำเป็น ของ WEB Programming ในปัจจุบัน เป้าหมายคือให้สามารถสร้าง web site และเขียนโปรแกรมบน web site โดยความรู้ที่ได้จะสามารถ ทำงานได้ทั้งฝั่ง client และ server โดยจะเรียน สิ่งต่างๆต่อไปนี้

  1.Full Stack WEB Programming
  2.Internet Protocol ,HTTP ,FTP
  3.HTML
  4.CSS
  5.PHP
  6.MySQL
  7.JavaScript
  8.AJAX
  9.JQuery
  10.JSON
  11.XML
  12.CURL
  13.Responsive Web : Web ที่รองรับการเปิดจาก อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น computer ,tablet , โทรศัพท์มือถือ
  14.Bootstrap

  มีCourse ของ PHP WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง

  PHP 101 (Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น) เรียน 30-42 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ไม่ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อน

  PHP 102 เรียน 18 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อนอยู่แล้ว

  PHP 101-C (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)
  เรียนอย่างไร

  เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา C ก่อน

  8 ครั้งแรกจะเรียน c ก่อน
  1.variable , expression ,if-else , loop
  2.loop2 loop3 loop4 loop5
  3.Array ,Function ,pointer
  4.pointer ,struct , pass by value ,pass by reference
  5.String , File ,Array 2D ,Array 3D
  6.Dynamic Memory allocation
  7.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
  8.HTML และ CSS
  9.ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String
  10.Javascript
  11.Database Design
  12.SESSION ,COOKIE
  13.MySQL
  14.SQL
  15.jQuery
  16.Ajax
  17.DOM
  18.XML
  19.JSON
  20.File read Write , ipload file
  21.OOP
  22.Workshop1
  23.Workshop2
  24.Fackbook plugin
  25.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal

  PHP 101-J (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)

  ไม่รู้จะเรียน course ไหน course นี้เลยไม่ต้องคิดมาก
  COURSE นี้ ยอดนิยมที่สุด คุ้มที่สุด
  COURSE นี้ เนื้อหาลงลึกและแน่นมาก !
  เรียนอย่างไร
  เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา JAVA ก่อน

  8 ครั้งแรกจะเรียน JAVA ก่อน
  PART I
  1.variable , expression ,if-else , loop
  2.loop2 loop3 loop4 loop5
  3.Array ,Function ,pointer
  4.pointer ,struct , pass by value ,pass by reference
  5.String , File ,Array 2D ,Array 3D
  6.Dynamic Memory allocation
  7.JAVA OOP I
  8.JAVA OOP II
  9.Inheritance - Polymorphism
  10.static
  11.final
  12.try-catch
  13.ระเบียบวิธีการทดสอบโปรแกรม

  PART II (DATABASE)
  14.Database Design
  15.ER-Diagram
  16.Normalization
  17.คำสั่งSQL

  PART III (WEB 1)
  18.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
  19.HTML และ CSS
  20.ทบทวน variable , expression ,if-else , .loop ,Array ,Function ,String
  21.Javascript
  22.Database Design
  23.SESSION ,COOKIE
  24.Bootstrap!
  25.AngularJS (ถ้าเรียนทันจะสอน)
  26.MySQL
  27.jQuery
  28.Ajax
  29.DOM
  30.XML
  31.JSON
  32.Database Programming
  33.MVC

  PART IV (จัดเต็ม)
  34.Database + MVC
  35.CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
  36.CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
  37.สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุกๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
  38.Regular Expression
  39.สุดยอดเคล็ดหลักวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาดๆ ยังไงก็ได้(ถ้ามีเวลา)
  40.Responsive Web
  41.ทำ Content Management System เอง
  42.ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
  43.การป้องการ hack โดย SQL Injection
  44.File read Write , ipload file
  45.OOP
  46.Workshop1
  47.Workshop2
  48.Fackbook plugin
  49.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal
  50.การส่ง Email
  51.การ Log-in Log-out
  52.ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
  53.การวาด graph แท่ง ,graph เส้น ,Pie Graph
  54.การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่นข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
  55.สุดยอดเคล็ดหลักวิชาที่จะทำให้คุณ เป็น Programmer แบบ พญาอินทรีย์ ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลียนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่อ อีกต่อไป
  56.PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อ กับ external Tool ภายนอกเช่น Weka

  PHP 102 (มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว)
  เรียนอย่างไร

  เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้

  1.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
  2.HTML และ CSS
  3.ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String
  4.Javascript
  5.Database Design
  6.SESSION ,COOKIE
  7.MySQL
  8.SQL
  9.jQuery
  10.Ajax
  11.File read Write , upload file
  12.OOP
  13.Workshop1
  14.Workshop2
  15.Fackbook plugin
  16.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal

  พื้นฐานของผู้เรียน

  1.คนธรรมดาทั่วไป ที่อยากจะสร้าง web programming เป็นของตัวเอง
  2.คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย บางเรื่อง โปรดสอบถามผู้สอนก่อน
  3.ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

  โปรแกรมที่ใช้

  ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbench,Filezilla,sublimetext

  เหมาะสำหรับ
  1.คนทั่วๆไปที่อยากทำ web Programming


  ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา
  1.สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
  2.ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
  3.สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
  4.เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
  5.ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที

  เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง
  1.โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า
  2.โปรแกรมขายของผ่าน web ร้านขายของ
  3.ระบบปฏิทิน ตารางเวลา
  4.ระบบรับส่ง email
  5.เกมบน web ต่างๆ
  6.ระบบ login
  7.print ข้อมูล ทำ report วาด graph แท่ง กราฟ วงกลม
  8.เข้าใจการเขียนโปรแกรมและ การจัดระบบ ระเบียบ ของ CODE

  หมายเหตุ
  1.course นี้เหมาะสำหรับ คนที่อยากเขียนโปรแกรมบน web site

  วิธีการจ่ายเงิน
  จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน
  วิธีการสมัครเรียน
  โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255
  ติดต่อ
  085-350-7540 (DTAC)
  084-88-00-255 (AIS)
  หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

  รายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียนอยู่ในตารางด้านล่างสุด

  http://expert-programming-tutor.com/detail_course/php.php  **********************************************************************  ติดต่อผู้ประกาศ

 • วิทย์
 • อำเภอเขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร