รับสอนเขียนโปรแกรม C#

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : เรียนพิเศษ กวดวิชา
 • ต้องการ : บริการ
 • รับสอนเขียนโปรแกรม C#

  เว็บไซต์ : http://expert-programming-tutor.com/
  รายละเอียดคอร์ส C# : http://expert-programming-tutor.com/detail_course/cs.php

  รับสอนเขียนโปรแกรม C#

  เน้น ฝึกคิด ฝึกลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง
  ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ
  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งและเริ่มต้น
  มีการบ้านแบบฝึกหัดให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ
  ครอบคลุมทั้งหลักสูตรระดับมหาลัยในไทยและ มหาลัยในต่างประเทศ

  หลักสูตรที่เปิดสอน C#

  CS101 เป็นพื้นฐาน C# เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1 -2 ทั้งหมด

  CS102 (Course แนะนำ ) เรียน 16 ครั้ง เน้น การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ
  การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ โปรแกรม Windows Desktop Application
  เรียน สำหรับต่อHardware และเซ็นเซอร์ต่างๆเช่น ไคเนค (Kinect)

  ระยะเวลาที่ใช้เรียน
  CS101 เรียน 8 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

  CS102 เรียน 16 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

  CS101 เรียนอะไรบ้าง
  * variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop
  * loop2 loop3 loop4 loop5
  * Array ,Method , Static ,sealed ,readonly ,try catch
  * Method , pass by value ,pass by reference
  * String , File
  * Class + Object
  * Interface Inheritance Polymorphism
  * GUI
  * Generic ,Collection
  enum ,delegate,using

  CS102 เรียนอะไรบ้าง
  8 ครั้งแรกเรียนเหมือน CS101
  ครั้งที่9-16เรียนเรื่อง
  * Database Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์
  * SQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT
  * ADO.NET
  * MVC (ADO.NET)
  * WINDOWS APP WORKSHOP 1
  * WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process ,MVC 2
  * WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3
  * NETWORK PROGRAMMING
  * PRINTING REPORT GRAPH
  * WCF
  * C# Serialization
  * Protobuffer - MessagePack ,Framework
  * Introduction to ASP.NET

  โปรแกรมที่ใช้
  Microsoft Wisual Strudio 2013 , IIS ,Microsoft SQL SERVER EXPRESS ,MySQL

  เหมาะสำหรับ
  * บุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  * นักเรียนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการ คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT
  * เจ้าของธุรกิจที่ต้องการรู้ระบบการทำงานของ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  * นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัย
  * นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา
  ***หมายเหตุ
  ใน course นี้จะให้การบ้านกลับไปทำด้วย การเรียนเขียนโปรแกรมเป็นการฝึกฝน ต้องลงมือปฏิบัติเยอะๆถึงจะสามารถทำได้
  ใน course นี้ใช้ .net 4.5
  เรียนจบแล้วได้อะไร
  * ความรู้ในการเขียนโปรแกรม computer
  * OOP concept
  * สามารถออกแบบ Database เบื้องต้นได้
  * สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้
  * สามารถใช้ ADO.net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้
  * สามารถเขียน Windows Form Application ได้
  * รู้จัก ASP.net
  * เข้าใจ concept การเขียนโปรแกรมแบบ 3-tiar เข้าใจ Software Architecture
  * สามารถเขียน network programming บางแบบได้

  ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา

  * สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาส่วนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้
  * ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
  * ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง
  * สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้อต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
  * เนื้อหาในคอสเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอสของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  รับสอน C# (ภาษาซีชาร์ป ) สำหรับเขียนโปรแกรมเชิงธุรกิจ, สำหรับเขียนโปรแกรมinteractive และ interactive design

  วิธีการจ่ายเงิน
  จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน
  วิธีการสมัครเรียน
  โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255
  ติดต่อ
  085-350-7540 (DTAC)
  084-88-00-255 (AIS)
  หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

  รายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียนอยู่ในตารางด้านล่างสุด
  http://expert-programming-tutor.com/detail_course/cs.php

  **********************************************************************
  ติดต่อผู้ประกาศ

 • วิทย์
 • อำเภอเขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร